Info

 

Marca: Mimosa

Topologia: meio-gordo, magro, gordo

Unidade: 1L